Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2013

szepty
1120 c25a 500
Reposted fromblack-agnes black-agnes viazazu zazu

January 29 2013

szepty
nie przywiązuj się do mnie. bo rozczaruję. znam siebie. zawsze rozczarowuję i wszędzie mi niewygodnie. chuj by to.

January 18 2013

szepty
Kiedyś ktoś mnie zapytał : Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze?
Odpowiedziałam,że nie wiem. Że chyba nie ma takiej rzeczy. Teraz już umiem odpowiedzieć na to pytanie. Gdy dziś mnie zapytacie co jest dla mnie najtrudniejsze,odpowiem :
-Najtrudniej w życiu patrzeć jest w oczy ukochanej osoby i widzieć pustkę. Zupełne nic. Obojętność , zero tęsknoty. Najtrudniej czuć że się ją kocha cała sobą i wiedzieć że bez niej nie można żyć ale ona bez ciebie jest szczęśliwa. Najtrudniej kochać bez wzajemności.
Tak. Tak bym odpowiedziała.

— Marilyn Monroe
Reposted frommhsa mhsa viazazu zazu

January 16 2013

szepty
Uklęknij weź, zintegrujmy się ze światem.
Wiesz zero emocji, maksymalny poziom wrażeń chcesz.
— sokół
Tags: sokół

January 11 2013

szepty

znowu

mówisz - ładnie pachniesz.
nie wiesz,
że donaszam perfumy po tamtych mężczyznach.
szepty
jak bardzo, ale to kurwa, tak dużo bardzo chciałabym nie chcieć. wyłącz mi myślenie. napraw mnie. weź do siebie. posadź. połóż. ułóż. postaw. zrób coś, żebym się nie bała.
szepty
jestem mistrzem świata w likwidacji uczuć.
jeśli nie mam naprawdę solidnych podstaw, by wierzyć, że
druga strona jest mną zainteresowana, nie dopuszczam do niczego.
do niczego.
nawet do jednej myśli, kurwa, nawet do jednej myśli.
— j. sinisalo
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
szepty
jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać.
— j. żulczyk / dziś o szesnastej pięćdziesiąt dwa, dziś o szesnastej pięćdziesiąt trzy, dziś o siedemnastej, dziś zawsze.

December 17 2012

szepty

“ Otworzyć się. Rozmawiać. Kurewski ekumenizm.

Nadmierna ilość papierosów. Trzeba się, niestety,

czegoś trzymać. Rozmawiać. Trzeba zrobić coś

z ustami i rękami. Po coś tu umieram

(...) ”


— — Marcin Świetlicki, Prosty pozytywny
Reposted fromkoza koza viazazu zazu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl